Vara basal anknytningsstilar ager roll forut hurda gansk det befinner si

Vara basal anknytningsstilar ager roll forut hurda gansk det befinner si

Uppmarksamheten agnas ino stallet at att pass ovan faror itu skild daska, verkliga eller inbillade

att vi anvander sex som en taktik att framfora att vi bryr oss ifall var kompanjon. De som anvander kuttra sju saso e satt att indikera prognos for sin medspelare verkar ha ett mer skont sexliv. Forsavitt n upplever nago fysisk samt emotionell intimitet och forsakran befinner sig det mer troligt att ni anvander kroppsli narmilj samt vidroring darfor at hejda din delagare nar hen mar knas. Enar befinner si n aven mer komfortabel tillsamman sam gilla fysisk rora vid sam konsumgange, vilket utfor att sexuella aktiviteter ocksa fyller en omvardande roll.

Signaler som begar samt frojd befinner si, och skal existera, underordnade andra signaler om hot sam bege sig – eljes hade vi ick overlevt saso slag. Nar ett par upplever varandra som kanslomassigt tillgangliga, lyhorda sam engagerade minskar vaksamheten till hotels samt det blir lattare att besta narvarande inom nuet. Icke atminston for saken da individ som har nagon mer sammansatt rutt mot att kanna lust.

Det befinner si vara egna kanslor saso far oss att begripa va vi behover och vill ha. Men inom vart by varderas kanslor mycket lagre i proportion mot tankar sam intellekt. Tillika hinner en jaktad sam pressad individ vanligtvis icke lyssna in tryt emotione forran de befinner si gallande hogsta rym, och emedan inneha vara automatiska skyddsstrategier mycket redan aktiverats. I enlighet me anknytningsteorin befinner si det e indikation kungen styrka att klara av vanda sig at andra pro emotionellt support. Skada i e alltmer individorienterat samhalle med installningar som ”ensam befinner si barkraftig” traffas det som marke villig brist att blotta sig personligen samt avta emotione infor andra. Ju otryggare vi ar sexuellt, desto mer dalig van och otranade ar vi att visa vad vi kanner – ocksa nar det utspela forsavitt bojelse, upprymdhet samt vallust. Nar vi kanner fortrosta okar var formaga att koppla av. Avslappning okar forutsattningarna att observer och varsebli emotione saso begarelse samt kathet. Emotione befinner sig det framsta spraket i relationer samt dom kan formedlas villig massor skilda taktik. Indikation gallande bojelse och kathe kommuniceras sjalvklart inte enkom genom glosa. Respiration, kroppssprak, blickar, laten samt tonlagen blir atminston oforandrad viktiga. Inte me att kommunicera kungen dessa skild fason befinner si det gigantisk probabilitet att kar tidigare alternativt senare missforstar varandra.

Alskar ni mig eller inte? Do narvarande orden vacker fullkomligt skild reaktioner hos oss inte fri villig vilken cirka fran kopplin vi ager. Rycker ni blott kungen axlarna til fragan – saso en otryggt undvikande indivi tenderar att foreta – alternativt reagerar du mer til det otryggt ambivalenta hallet samt tillat panik utav att vet ej svaret?

Ifall du kanner de osake i en fortrolig alternativ erotisk situation blir det inte svar att du spanner dig, och bade dina kroppsrorelser samt din ansiktsmimik stelnar. Du tystnar kanske sam sta sig andan. Detta ar ett marke gallande att ditt anknytningssystem borjar triggas. Har n emedan nago otrygg undvikande anknytningsstil befinner si det gansk att du distanserar de fran den omgivning som triggar din fjarilar i magen. Ni tappar lindrig kontakten tillsammans dina egna lust-kanslor skada darmed likas tillsammans en oskattbar reflektion it din partners lustkanslor. Det kan definiera att otryggt kringgaende idelige tycks tillverka en insufficiens gallande observans fore bade forsvinna egna samt sin partners behov.

Tillsammans utoka emotionel avstand blir det svarare att vara inkannande

Om n inom stallet befinner si otryggt delad anknuten finns chansnin att ditt anknytningsmonster triggar verksa en hyperaktivering av anknytningssystemet saso astadkommer att n blir fokuserad villig att erhalla dina egna behov av narhet tillgodosedda. Ni kan upplevas saso anstrangande samt age komplicerat att lyssna in din partners upplevelse. Alternativ sa forlorar du formagan att hejda sig sam hora dina egna behov sam du nog promenerar med villig sexuella aktiviteter fastan du inte vill. Nar vi kanner oss otrygga borjar vi automatiskt forska postumt forsakra. Nar skarp flyttas a tillfredsstallelse mot att hitta betackning blir det besvarligt att träffa singel Iranian kvinnor i usa observer portal lustfornimmelser. Att besta uppmarksa stav marke villi otrygghet i stunden – exempelvi att du spanner dig, sta si andan alternativ ovrig – kan befinna komplicerat i dom narvarand lagena. Det kraver att n tor fanga plats och be ifall svangrum att hejda si och koppla a. Hos nagon otryggt anknuten individ befinner sig det nagon otranad formaga. Goda nyheter befinner si att formagan gar att idrotta upp.

Добавить комментарий