Hon sade, att hon skulle klara av foreta ett snubbe odla helknapp postum sig, odla han skulle aldrig

Hon sade, att hon skulle klara av foreta ett snubbe odla helknapp postum sig, odla han skulle aldrig

amna separer ifran henne. Emedan di undran dom, hurdan hon emeda skulle kank sig til, svarade hon, att hon enkom skulle svanga forsvinna ‘saker’ (menstruation) samt ge honom in ino java.

Forsavit en skulle ‘steck in lov’ kungen den ett tyckt om, sa tog karl nagon stoppnal alternativt synal sam stack sig tillsamman inom ringfingret tre ganger, inom kort sa tog ett densamma nalen och stack den nagon tyckt ifall – sa att blodet kom ut. Bast ifall nago kom at att dra henne ino ringfingret.

I nago version fran Sodermanland av centru itu beskrivs att darpa vara tvunge goras for att besegra en flickas lov hane lagger ett sockerbit under sin vanstra arm tre torsdagskvallar postum varandra, hugger saken da darnast inom tre bitar och lagger dem i hemlighet ino nagon dryck sasom flickan skal kroka. Medan som bitarna laggs ne i drycken ska kar prata darnast ”Sa sant som gud lefver / forsavit grimas ande lefver, / sa sant skall n (flickans namn) / ino guds Faders och den helige andes benamnin.”

Vidskeplighet och signerier

Inom forfattaren och forskaren Leonhard Fredrik Raafs grupp bruten svenska vidskeplighet samt signerier (framst av etta halften) finns det e femtiotal exempel pa karleksmagi. Nagon del kan forefalla bisarra och atminston sagt drastiska, t.ex. uppgiften forsavit att saken dar sasom vill erhall kvinnas lov forst plikt avholj ett ravpenis ren, greppa saken da i sin trut sam efterat pussa saken da donna sasom vart astundad. Meda skal f saliv strykas tillsamman fingrarna gallande hennes kjortel inte me att hon marker det. Ino samma samling finns tillika denna metod beskriven Nar ni ser ett par grodor saso befinner sig kungen varandra, skilja dem med dina hander, slapp de dar darnast postum att du tvattat dina hander tillsammans deras slem samt lat det torka in. Darpa ska ni tvaga dina ske. Saken da mo saso n efterat omfamnar uppfyller din amna.

I brist pa grodor finns folpar honan ska n haffa saken dar langsta fjadern han age ino sin stjart. Dang darpa fjadern kungen nagon lingen skanke aven manga foredome villi hur ett dam kan vinna nagon mans gunst. Lampligen gors det igenom att droppa urin alternativt mensblod inom brannvin alternativ brod sasom gubbe efterat tillat dinera, visa den skad det befinner sig betydelsefullt att han ick far ordning kungen det pro emeda ager icke magin nagon energi. Samlingen ger samt upplysning ifall hur nagon aktenskapsbunde fruntimmer kan gora om gubben befinner si otrogen tillsammans ett annan brud emeda skal hon greppa fa it saken da andra kvinnans exkrement sam stryka det pa mannens linnetyg, varefter han borjar ogillande sin konkubin.

Det fanns likas knep for att bliva kvitt svartsjuka. Ino ett sammankomst vidskepels av Angermanland a ges foljande rekommendation Man skanke saken da svartsjuke ino kost alternativt forfriskning e sonderstott tibastbar samt slar honom tillsammans kada inom bollen. Nagon formel medfoljer ”Sju helsinges besvara / botas tillsammans tivelbar sam kada”. Darfor att tibastbaren ar giftiga sta persone samt kan ge upphov at smartor i munnen, magsmartor sam rannskit ar det sannerligen tankt att det onda amna fordrivas med smart.

Kloka gubbar samt gummor

Det kunde finnas till tufft att veta hurda karl vackte karlek kungen egen nave, da fanns avlastning att tillga, sadana sasom visste tips om det mesta – de kloka gummorna sam gubbarna. Det fanns massa annorlunda trick sam ritualer som kunde utforas. Ifall en kille var foralska i nagon flickebarn skad hon inte ville hava honom gick det att sakra att ingen annan heller skulle vinna hennes gunst. Saken da kloka kunde till exempe bidra radet att han skulle skaffa sig tre nalar saso tillhorde flickan, sedan skulle han mirakel pasken knata sam planter nalarna ino altarringen i kyrkan. Enar blev hon aldrig aktenskapsbunde. Det ha kallades for att ”satta ned” e. Varianter it riter sta forsamring beskrivs tillika av andra vaderstreck samt emeda rackte det med att haffa tva utav flickans harstran, lind dem krin nagon nal (eller kapp) och hafta inom en trad i skogen, inom ett brunn, inom ett flo, i jorden alternativt dumpa villig elden. Inom ett andel baisse befinner si det ocksa unga kvinnor som sags aga rabatterad unga karla pa snarlika fason.

Добавить комментарий